Vollering Arboadvies is in staat om bij zijn klanten en haar medewerkers die kwaliteiten naar boven te halen, te stimuleren en te ontwikkelen welke Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) binnen organisaties op een hoger peil brengt.

Ook zijn wij deskundig in het begeleiden van het volledige poortwachter traject tijdens arbeids-ongeschiktheid van een van uw medewerkers.
Welkom VGW Diensten Contact

De overheid doet er alles aan om werkgevers en werknemers samen te laten werken en VGW zodanig te organiseren dat het ook een haalbare en zinvolle bijdrage levert aan het totale productie proces.

Uiteraard gaan we niet uit van luxe arbeidsomstandigheden, wij creëren samen met u en uw medewerkers zodanig veilige arbeidsomstandigheden cq arbeidsplaatsen (incl. instructies) die voldoen aan de wettelijke eisen. In de toekomst kunt u door het correct uitvoeren van het arbeidsomstandighedenbeleid kosten besparen. U voorkomt daarmee verzuim en dat medewerkers u aansprakelijk kunnen stellen voor “foute” arbeid of arbeidsomstandigheden. Dat is alleen mogelijk als u de juiste regels en instructies heeft die bekend zijn bij uw medewerkers. Hiermee kunt u achteraf aantoonbaar maken dat de arbeidsomstandigheden voldeden aan de wettelijke normen.

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van arbeidsomstandigheden en willen u graag adviseren en ondersteunen op de onder diensten aangegeven gebieden, dit ter verbetering of nog te ontwikkelen arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie.

U heeft ook verplichtingen. Deze vind u onder het kopje VGW.

Ook bieden wij de mogelijkheid tot het opleiden van uw (preventie)medewerker(s) en ondersteunen hen bij het ontwikkelen van het arbeidsomstandigheden beleid en de uitvoering daarvan.

 

Copyright Arbovollering - Webdesign Graphic Sound